“Olen ehdolla tasavallan presidentiksi, koska haluan olla tekemässä avointa, turvallista ja kansainvälistä Suomea. Maamme tarvitsee nyt vahvaa ulkopoliittista otetta ja sisäisen jakautumisen vähentämistä.

Tuollaista tehtävää ei pysty tekemään yksin, kuten ei tällaista kampanjaakaan. Työ on nyt alkanut. Oheisella lomakkeella voit tulla mukaan tiimiini ja seurata kampanjan vaiheita.

Yhdessä tekeminen on suurin voima, matkalla kohti vaalipäivää ja valitulle tasavallan presidentille sen jälkeen.

Koko Suomen etu edellä – aina ja yhdessä.”

– Alex

Vaaliohjelma: https://www.alexstubb.fi/vaaliohjelma
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on käynnissä 22.-28.3. ja varsinainen vaalipäivä 2.4.2023. Käytäthän ääntäsi.
Vaasan vaalipiirin kokoomuslaisiin ehdokkaisiin pääset tutustumaan tarkemmin: https://www.pohjanmaankokoomus.fi/eduskuntavaalit/

 

 

Alavuden Kokoomuksen kuntavaaliohjelma 2021

 

1. Yleisiä periaatteita

Kokoomuslaisessa kunnassa sydän on oikealla – haluamme hoitaa kotikaupungin asioita niin, että jatkossakin yhteinen jaettava kakku kasvaa, kuntalaisten yhteiset rahat riittävät ja palvelut toimivat. Markkinatalous on työkalu hyvinvoinnin rakentamiseen. Esimerkiksi maakuntahallintoa uudistettaessa byrokratian lisääminen ei ole suotavaa. Sanomme kyllä vahvalle kuntataloudelle, ihmisten ostovoimalle, yritysten menestykselle ja kestävälle kehitykselle. Fiksusti hoidettu kuntatalous ei ole ristiriidassa ympäristönsuojelun kanssa. Vastustamme kunnallisverojen korotuksia. Laadukas koulutus antaa ja kantaa elämän eri vaiheissa, ja kun perusasiat ovat kunnossa, niin syrjäytymistä ja kiusaamista pystytään ehkäisemään. Antakaamme lapsille ja nuorille mahdollisuuksia: mahdollistaminen tukee myös tasa-arvoa. Ihmiset on saatava jonoista hoitoon: uskomme omaan kaupunkiimme ja ihmisten vapauteen valita. Vastustamme maakuntahallintoa, sillä lisääntyvä maakuntabyrokratia ei edistä elämäämme Alavudella. Luomme edellytyksiä kaikille kuntalaisille, nuorimmista vanhimpiin. Kannamme vastuuta kaikista sukupolvista – myös tulevista. Syntyvyyden pysyminen hyvällä tasolla Alavudella on kunnia-asia. Pienilläkin asioilla voi olla iso merkitys ihmisten viihtyisyyteen. Niistä hyviä esimerkkejä ovat luonto- ja retkeilyreitit, joiden suosio on kasvanut. Vapaa-ajan harrastuksia, kulttuuria, liikuntaa ja urheilua on myös tuettava, koska ne ovat mm. nuorisolle tärkeitä asioita. Edellä mainitut aktiviteetit vahvistavat ihmisten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia.

2. Talous ja yrittäminen

Kokoomus on talouspuolue ja järkevän talouden vaalija: on tärkeää, että Alavudella on hyvät edellytykset nykyisille yrityksille ja yrittäjyydelle sekä myös yritysten laajentumiselle. Kaupungin tavoitteena on oltava yritysten kasvuedellytysten tukeminen, ja on mahdollistettava uusien yritysten sijoittumista paikkakunnalle. Kynnyksen pitää olla matala, kun uudet yritykset harkitsevat paikkakunnalle sijoittumista. Yrittäjyyden edellytysten tukeminen luo hyvinvointia. Yrityksille on koulutetun työvoiman saaminen tärkeää. Koulutusten järjestäminen paikkakunnalla sekä osaajien rekrytointi toimii koko kaupungin hyväksi.

3. Kulttuuri, liikunta ja vapaa-aika

Kaikki kaupungin omistamat liikunta- ja urheilupaikat on pidettävä hyvässä kunnossa. Voitaisiin palkata urheiluseurojen kanssa tehtävään yhteistyöhön yhdistyskoordinaattori. Aseman Stationin huolto- ja sosiaalitilojen rakentaminen on saatava nopeasti käyntiin. Alavuden kaupunki tarvitsee esitystilan, auditorion tai vastaavan, joka palvelee myös kulttuuria laaja-alaisesti ja esittävän taiteen eri muotoja.

4. Koulutus ja osaaminen

Ammatillisessa koulutuksessa yhteistyöllä Sedun ja Jamin kanssa voidaan löytää uusia koulutusmahdollisuuksia, samoin korkea-asteen koulutuksessa esimerkiksi SEAMK:n kanssa. Kyläkoulujen toiminta on turvattava. On etsittävä ja tuettava sellaisia ratkaisuja, joilla kyläkoulut voivat toimia tulevaisuudessakin.

5. Sosiaali- ja terveysala

Kunnan omaa toimivaltaa Sote-alalla kannattaa vahvistaa. Alavus on luonteva paikka sosiaali- ja terveyspalvelukeskukseksi. Alavus on vahvoilla päästä yhdeksi sotealueen keskuspaikoista.

6. Viihtyvyys ja ympäristö

Keskuskorttelin kaavasuunnittelussa on otettava huomioon erilaisten palvelutilojen ja sotekeskuksen rakentaminen alueelle. Asumisviihtyvyyteen ja kaupunki-ilmeeseen on panostettava. Kun on huolitellusti rakennettu kaupunkikeskus, niin se lisää keskustaajaman viihtyvyyttä ja luo pohjaa myös uusille kuntalaisille, mm. paluumuuttajille asettua paikkakunnalle. Katujen ja niiden reuna-alueiden parantaminen on tärkeää keskustan viihtyvyyden kannalta. Koko kaupungin alueen tie- ja katuverkosto on pidettävä myös hyvässä kunnossa. Kunnallistekniikan kunnon kartoitus on tärkeä tehdä ennen katujen kunnostamista.